Over de Week van de Opvoeding

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben, staan centraal. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? De Week wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen zij het gevoel dat zij er niet alleen voor staan. Denk aan buren, vrienden, de school en lokale opvoedprofessionals zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Door en voor wie?

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, jongeren, scholen, kinderopvang, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen en gemeenten; iedereen is van harte welkom. Alles is mogelijk: een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind en een lezing over positief opvoeden.

Week van de Opvoeding 2018

De Week van de Opvoeding 2018 zit erop! Wij  bedanken alle initiatiefnemers voor het organiseren van leerzame, leuke en inspirerende activiteiten. Uiteraard houdt het samenpel, het thema van 2018, na de Week niet op. Blijf elkaar opzoeken, stel vragen aan mede-opvoeders en help elkaar bij opvoeddilemma’s.

De Week van de Opvoeding is in 2019 van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober.

Nieuwsbrieven