Over de Week van de Opvoeding

In 2017 organiseren we de Week van de Opvoeding voor de zevende keer. Dit keer van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober met het thema ‘Buiten de lijntjes’.

Waarom deze week?

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Het gaat hierbij om het bewust worden van het gewone dagelijkse opvoeden, stellen van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen zij het gevoel dat zij er niet alleen voor staan. Denk aan buren, vrienden, de school en lokale opvoedprofessionals zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Door en voor wie?

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, jongeren, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen en gemeenten; iedereen is van harte welkom. Alles is mogelijk: een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind en een lezing over positief opvoeden.

Opening

De opening van de week is op maandag 2 oktober en wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Pedagogiek. De middag wordt afgesloten met de uitreiking van de Bert Prinsenprijs. Je kunt de opening volgen via een livestream op Facebook. Nadere informatie volgt.

Organiseer een activiteit of wordt partner

Doe jij ook mee aan de Week van de Opvoeding? Organiseer een activiteit met het thema ‘Buiten de lijntjes’ of word partner. Door bij te dragen met het organiseren van een activiteit of het algemeen verspreiden van het gedachtegoed van de Week van de Opvoeding, steun je ouders in het ouderschap en opvoeden.