De Week van de Opvoeding kleurt ‘Buiten de lijntjes’

Wat is een goede opvoeding? Hoe geef ik als professional passende zorg en ondersteuning? In 2017 was het thema van de Week van Opvoeding ‘Buiten de lijntjes’.

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘out of the box’ te denken en ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften, niemand hoort in een hokje.

Hoe zie jij dat als ouder en medeopvoeder? Hoe ga je hier als professional mee om? Luister je en bewandel je wel eens een ander pad dan gebruikelijk? Van ouders, medeopvoeders én professionals wordt steeds vaker gevraagd om samen te werken, creatief en ondernemend te zijn en dus buiten de lijntjes te kleuren. Dat is spannend, maar kan ook heel succesvol zijn. Ouders kunnen van gedachten wisselen en zich meer gesteund voelen. Als professionals benut je je professionaliteit. Je komt samen met gezinnen vaak sneller tot mooie en inspirerende resultaten. Zo kan iedereen zijn wie die is en iedereen de hulp en ondersteuning krijgen die past bij zijn of haar verhaal.

De Week van de Opvoeding is in 2018 van maandag 1 oktober tot en met zondag 7 oktober.