Webinar ‘Belang van steun en ontmoeting bij opvoeden’

In 2020 ziet de Week van de Opvoeding er anders uit dan we gewend zijn. Het is ook een jaar waarin aandacht voor opvoeden en ouderschap misschien nóg wel meer aandacht verdient dan anders. Als opening van de Week van de Opvoeding organiseert het Nederlands Jeugdinstituut daarom op 5 oktober van 10.00 tot 11.30 een webinar over het belang van steun bij opvoeden en ouderschap.

Het thema van de Week van de Opvoeding is dit jaar ‘Staan en Opvallen’. Soms gaat het ouderschap en de opvoeding met vallen en opstaan en kun je als ouder wel een steuntje van iemand gebruiken. Het is dan ook fijn om te merken dat je er niet alleen voor staat.

In een opvoed- en opgroeiomgeving waarin alle opvoeders elkaar steunen en samenwerken, streven we naar een samenleving waarbij alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Deze opvoed- en opgroeiomgeving ziet er voor iedereen anders uit, maar heeft altijd als kern dat de personen uit de omgeving van een gezin betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Deze personen worden ook wel mede-opvoeders genoemd.

Maar wie zijn deze medeopvoeders precies en waarom zijn ze zo belangrijk voor het ouderschap en de opvoeding? Tijdens het webinar wordt onder andere de betekenis van de term medeopvoeders besproken. Ook wordt ingegaan op de essentiële waarde van medeopvoeders en de verschillende vormen steun die zij kunnen bieden.

Schrijf je in voor het webinar